Bc. Eva Chomoutová

Diplomová práce

Elektronická komunikace ve Finanční správě ČR

Electronic communication in the Financial administration of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce představuje některé elektronické aplikace, které jsou využívány daňovými subjekty při komunikaci s Finanční správou České republiky. V teoretické části představuje strukturu a organizační členění Finanční správy ČR. Definuje některé pojmy vztahující se k dané problematice a seznamuje s právními normami vztahujícími se k danému tématu a přímo souvisejícími se správou daní. Teoretická …více
Abstract:
The thesis represents some of the electronic applications that are used by taxpayers to communicate with the Financial Administration of the Czech Republic. In the theoretical section, it represents the structure and organisational breakdown of the Financial Administration of the Czech Republic. It defines some of the terms related to the issue and lists the legal norms related to the topic and directly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ntayl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bočánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika