Bc. Jana Krampotová

Master's thesis

Proměny industriálních areálů měst na postindustriální - srovnávací studie

Transformation of industrial city grounds to post-industrial – comparative study
Abstract:
Diplomová práce „Proměny industriálních areálů měst na postindustriální – srovnávací studie“ popisuje proměny bývalých průmyslových areálů vybraných měst (Zlín, Třebíč, Nordhorn a Lodž). Práce je členěna na dvě části – teoretickou a praktickou. První část se zabývá průmyslovou výrobou obecně, popisuje industrializaci, deindustrializaci, brownfields a vývoj města ve vztahu k průmyslu. V praktické části …more
Abstract:
The thesis „Transformation of industrial city grounds to post-industrial – comparative study” describes changes of former industrial city grounds of chosen cities (Zlín, Třebíč, Nordhorn and Lodž). The thesis is divided into two parts – the theoretical and the practical one. The first part deals with the industrial production generally; it describes industrialization, de-industrialization, brown fields …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy