Theses 

Novela zákona č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě v návaznosti na živnostenský zákon v praxi živnostenského úřadu a jeho vliv, dopad a změny pro podnikatele – Bc. Irena Nebeská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Irena Nebeská

Bakalářská práce

Novela zákona č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě v návaznosti na živnostenský zákon v praxi živnostenského úřadu a jeho vliv, dopad a změny pro podnikatele

Amendment to Act No. 119/2012 Coll., on road transport in relation to the Licensing Act in Practice Trade office and its influence, impact and change for entrepreneurs

Anotace: Tato bakalářská práce se skládá z pěti kapitol. V první kapitole obecně specifikuji živnostenské podnikání od historického vývoje až po současnost. Druhá kapitola je zaměřena na koncesované živnosti včetně postavení odpovědného zástupce a na vývoj koncesované živnosti Silniční motorová doprava. Třetí kapitola obsahuje informace o informačním systému Registru živnostenského podnikání a o práci s tímto programem. Nejobsáhlejší je kapitola čtvrtá, ve které analyzuji silniční dopravu, hodnotím právní aspekty dle Silničního zákona a podmínky pro podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly uložené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Poslední kapitola je věnována živnostenskému úřadu Černošice a jeho postupu při vyřizování žádosti o koncesi nebo změny o udělení koncese Silniční motorová doprava včetně postupu nadřízeného dopravního úřadu.

Abstract: This thesis consists of five chapters. Trade business from the historical development up to the present is generally specified in the first chapter. The second chapter focuses on the licensed trade including the position of a deputy and on the development of the Road Transport licensed trade. The third chapter contains information about the information system of the Registry of Business Trade and about working with this program. The most comprehensive is the fourth chapter, which analyses road transportation and evaluates the legal aspects required by the law for the conditions of road transport entrepreneurs operating large vehicles, as this law is imposed by European Parliament and Council Regulation ( EC ) No 1071 /2009. The last chapter is devoted to the Licensing Office Černošice and its procedure of processing an application for a licensed trade, changing the concession granting process within the Road Transport licensed trade, including the process of approval by a superior traffic authority.

Klíčová slova: Podnikatel, odpovědný zástupce, živnostenské oprávnění, koncesovaná živnost, silniční motorová doprava, podmínky, stanovisko.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz