Mgr. Radek Sekera

Master's thesis

Čerpání finančních prostředků v rámci Společné zemědělské politiky EU

Taking financial resources in Common Agricultural Policy EU
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na objasnění možnosti čerpání finančních prostředků, resp. z rozpočtové kapitoly Evropské unie do sektoru českého zemědělství a venkova. Zdůrazňuje význam agrárního segmentu a českého venkova v kontextu evropského modelu a podává vysvětlení základních principů Společné zemědělské politiky Evropské unie zejména z pohledu rozvoje venkova a ochrany přírody a krajiny. Upozorňuje …more
Abstract:
This diploma work work is bent on illumination possibilities pumping financial agents, from budget chaps European union to the sector Czech agriculture and the country. Stresses meaning agrarian segment and Czech the country in context European mock - up and serves explication basic tenets common agricultural policy European union especially from look development the country and wardships nature and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Jitka Veselá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní