Mgr. Silvie Začalová

Master's thesis

Problematika výběru dalšího vzdělávání a podpory pro absolventy základní školy speciální z pohledu rodičů

The issue of choosing further education for primary special school graduates perspective of parents
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku výběru dalšího vzdělávání nebo péče absolventů základní školy speciální vzdělávaných podle školního vzdělávacího programu vypracovaného na základně rámcového vzdělávacího programu základní škola speciální díl II a to z pohledu rodičů. Práce je členěna do čtyř kapitol. První tři jsou teoretické a na jejich základě je vypracována čtvrtá, praktická. První kapitola …more
Abstract:
The thesis is focused on the selection of further education or care for primary school graduates educated according to a special school educational program established by the educational program Special Elementary School part II from the perspective of parents. The work is divided into four chapters. The first three are theoretical and the fourth is practical. The first chapter focuses on mental disability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta