Mgr. Silvie Začalová

Master's thesis

Problematika výběru dalšího vzdělávání a podpory pro absolventy základní školy speciální z pohledu rodičů

The issue of choosing further education for primary special school graduates perspective of parents
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku výběru dalšího vzdělávání nebo péče absolventů základní školy speciální vzdělávaných podle školního vzdělávacího programu vypracovaného na základně rámcového vzdělávacího programu základní škola speciální díl II a to z pohledu rodičů. Práce je členěna do čtyř kapitol. První tři jsou teoretické a na jejich základě je vypracována čtvrtá, praktická. První kapitola …viac
Abstract:
The thesis is focused on the selection of further education or care for primary school graduates educated according to a special school educational program established by the educational program Special Elementary School part II from the perspective of parents. The work is divided into four chapters. The first three are theoretical and the fourth is practical. The first chapter focuses on mental disability …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta