Bc. Hana TOMÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Výuka odborného předmětu Písemná a elektronická komunikace s využitím ICT.

An education speciality subject in Writting and electronic communication with ICT
Anotace:
Pro zpracování diplomové práce bylo zvoleno téma ?Využití informačních a komunikačních technologií v předmětu Písemná a elektronická komunikace???. Práce ve své první kapitole poukazuje na zvýšenou potřebu osvojování si dovedností a znalostí v oblasti ICT, a to nejen u žáků, ale také u učitelů. Schopnost využívat informační a komunikační technologie se stává nutností nejen v běžném životě, ale také …více
Abstract:
The topic " The Use of ICT in Vocational Subject Written and Electronical Communication has been used to process this diploma thesis. The thesis in its first chapter refers to the increasing need of acquiring skills and knowledge in the area of ICT, not only by students but also by teachers. Being able to use the information and communication technologies is becoming necessity not only in everyday …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Hana. Výuka odborného předmětu Písemná a elektronická komunikace s využitím ICT.. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů