Mgr. Zuzana Svobodová

Diplomová práce

Kompenzační cvičení jako prevence poruch hybného systému v hodinách plavání na 1. stupni ZŠ

Compensation exercises as prevention of movement disorders in swimming lessons at primary school
Anotace:
Bibliografický záznam SVOBODOVÁ, Zuzana. Kompenzační cvičení jako prevence poruch hybného systému v hodinách plavání na 1. stupni ZŠ: diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy, 2010. 70 s. Vedoucí diplomové práce PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. Anotace Diplomová práce se zabývá zařazením kompenzačních cvičení do hodin plavání na prvním stupni základní …více
Abstract:
Bibliography SVOBODOVÁ, Zuzana. Compensation exercises as prevention of movement disorders in swimming lessons at primary school: dissertation. Brno Masaryk University, Pedagogical Faculty, Department of Physical Education, 2010. 70 s. Dissertation supervisor: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. Abstract Dissertation deals with inclusion of swimming compensation exercises at the first grade level as prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Kopřivová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy