Martin Škrabka

Diplomová práce

Vliv nezaměstnanosti a výše průměrné mzdy na kriminalitu v České republice v letech 2005 - 2018

The effect of unemployment rate and the average wage on criminality in the Czech Republic between 2005 and 2018
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem míry nezaměstnanosti a výše průměrné mzdy na kriminalitu, zejména pak na počet vloupání do bytů a rodinných domů v České republice mezi lety 2005 a 2018. V práci jsou testovány dvě základní hypotézy postavené na základě ekonomické analýzy kriminality G. Beckera, že vyšší míra nezaměstnanosti a vyšší průměrná mzda vedou k vyššímu počtu vloupání. Hypotézy jsou testovány …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of the unemployment rate and the average wage on crime, especially on the number of burglaries in apartments and houses in the Czech Republic between 2005 and 2018. The thesis tests two basic hypotheses based on G. Becker's economic analysis of crime, that a higher unemployment rate and a higher average wage lead to a higher number of burglaries. The hypotheses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81495