Bc. Michal Spáčil

Master's thesis

Dopady Programu rozvoje venkova na stav a rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji

The Impact of Rural development program on the situation and development of agriculture and rural area in the Olomouc Region
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem Programu rozvoje venkova na stav a rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji. Území kraje se vyznačuje různorodostí jak z pohledu fyzicko-geografických, tak i socioekonomických podmínek. Proto je zde předpoklad, že i stav a rozvoj zemědělství a venkova se v závislosti na těchto podmínkách bude lišit, a s tím i čerpání dotací z Programu rozvoje venkova a jeho …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the impact of the Rural Development Programme on the state and development of agriculture and rural areas in the Olomouc Region. The territory of the region is characterized by diversity both in terms of physical-geographic and socio-economic conditions. Therefore there is a presumption that the state and development of agriculture and rural areas will vary according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta