Theses 

Dopady Programu rozvoje venkova na stav a rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji – Bc. Michal Spáčil

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Spáčil

Master's thesis

Dopady Programu rozvoje venkova na stav a rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji

The Impact of Rural development program on the situation and development of agriculture and rural area in the Olomouc Region

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vlivem Programu rozvoje venkova na stav a rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji. Území kraje se vyznačuje různorodostí jak z pohledu fyzicko-geografických, tak i socioekonomických podmínek. Proto je zde předpoklad, že i stav a rozvoj zemědělství a venkova se v závislosti na těchto podmínkách bude lišit, a s tím i čerpání dotací z Programu rozvoje venkova a jeho dopady. Hlavním cílem je vyhodnotit tyto odlišnosti po jednotlivých okresech kraje. Součástí práce je také vymezení pojmu „venkov“, jak je v České republice vnímán, a jsou zde uvedeny také různé přístupy k rozvoji venkova. V poslední části jsou rozebrány hlavní změny, které v Programu rozvoje venkova nastaly pro období 2014-2020.

Abstract: This diploma thesis deals with the impact of the Rural Development Programme on the state and development of agriculture and rural areas in the Olomouc Region. The territory of the region is characterized by diversity both in terms of physical-geographic and socio-economic conditions. Therefore there is a presumption that the state and development of agriculture and rural areas will vary according to these conditions, and with this also the drawing of subsidies from the Rural Development Programme and its impacts. The main objective is to evaluate these differences according to the individual districts of the region. The work also deals with definition of "countryside", as it is perceived in the Czech Republic, and there are also listed various approaches to rural development. The last part discusses the main changes that took place in the Rural Development Programme for the period 2014-2020.

Keywords: Olomoucký kraj, zemědělství, venkov, rozvoj, Program rozvoje venkova, okres, Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 09:14, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz