Mgr. Vlasta Moravcová

Diplomová práce

Porovnání úrovně hlasitého čtení a čtení s porozuměním u žáků 2. ročníku základní školy

Comparison of Reading Aloud and Reading with Understanding with Second Grade Primary Pupils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá čtenářskými dovednostmi žáků 1. stupně základní školy. Chtěli jsme zjistit, jestli zdatní hlasití čtenáři také velmi dobře rozumí obsahu čteného. Teoretická část práce se věnuje čtenářským výzkumům a problematice čtení v různých oblastech vzdělávání. V praktické části jsou publikovány výsledky výzkumného šetření zaměřeného na porovnání hlasitého čtení a porozumění realizovaného …více
Abstract:
Diploma thesis investigates reading skills of the first stage primary pupils. We wanted to find out if able aloud readers also understand well to the content of the text. The theoretical part of the thesis deals with reading researches and with the issue of reading in different areas of the education. In the practical part are published results of the research focused on the comparison of reading aloud …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta