Bc. Daria Goliberenko

Diplomová práce

Cultural aspects of management in multinational work collectives and their motivational differentiation.

Cultural aspects of management in multinational work collectives and their motivational differentiation.
Anotace:
Globalizace je obrovskou součástí dnešního světa. Jedná se o rychle rostoucí fenomén, což znamená, že organizace a týmy po celém světě ve všech oblastech podnikání jsou stále více multikulturní. Vedení a řízení multikulturních týmů je náročné kvůli kulturním rozdílům. Rozvoj mezinárodního obchodu a vznik velkého počtu úřadů s nadnárodní personál je důležité rozvinout účinné strategie řízení, které …více
Abstract:
Globalization is a huge part of nowadays world. It is a rapidly growing phenomenon, meaning that organizations and teams around the world in all areas of business are becoming more and more multicultural. Leadership and management of multicultural teams are challenging due to cultural differences. The development of international business and the emergence of a large number of offices with a multinational …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní