Theses 

Vývoj struktury úvěrových aktivit Světové banky – Bc. Pavel Votava

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel Votava

Diplomová práce

Vývoj struktury úvěrových aktivit Světové banky

Structure Development of Credit Activities of World Bank

Anotace: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj zahájila svoji činnost po druhé světové válce. Jejím počátečním úkolem byla pomoc válkou zničené Evropě. V průběhu svého růstu si vytvořila společenství institucí pod souhrnným názvem skupina Světové banky. Ta poskytuje zvýhodněné úvěry, technickou pomoc a poradenskou činnost. S postupem času se Světová banka začala orientovat na rozvojové země, v kterých se snaží o zlepšení životních podmínek, snížení chudoby a investic do lidských zdrojů. Světová banka směřuje svou pomoc do šesti hlavních rozvojových regionů, které mají odlišné geografické, ekonomické a demografické faktory. Důležitým bodem bylo schválení Miléniové deklarace v roce 2000, kde došlo ke stanovení osmi cílů, kterých chce společnost dosáhnout. Pomoc Světové banky využila v devadesátých letech i Česká republika a to při ekonomické transformaci.

Abstract: International Bank for Reconstruction and Development started its activity after the World War II. Its initiatory goal was the aid to Europe destroyed by war. In the course of its development and growth it has created association of institutions under summary name The World Bank Group. The World Bank Group provides advantageous loans, technical help and consultancy. Later the Word Bank has begun to aim its activities at developing countries where it attempts to improve standard of living, decrease poverty and invest in human resources. The help of the World Bank is focused on six main developing regions with different geographic, economic and demographic conditions. The approval of Millenium declaration in 2000 was an important event when eight goals, which the society wants to achieve, were determined. The World Bank´s aid was also used by the Czech republic in 1990s for the economic transformation.

Klíčová slova: Summit tisíciletí, stanovení rozvojových cílů Světové banky, pozice CzechTradu ke Světové bance, graduace České republiky, skupina Světové banky, rozvojová pomoc Světové banky České republice, projektový cyklus Světové banky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 02:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz