Mgr. Vladislava Babáková

Bakalářská práce

Perzekuce Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského po roce 1948

The persecution of the Congregation of the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo after the year 1948
Anotace:
Tato práce se zabývá, především na základě studia archivních pramenů, historií Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v době největších násilností proti církvi v Československu po roce 1948 a vyzdvihuje konkrétní sestry, které byly v této době protiprávně vězněny.
Abstract:
This work, largely based on archival sources studies, deals with the history of the Congregation of St. Charles Borromeo Sisters of Mercy at the time of greatest violence against the Church in Czechoslovakia after 1948 and highlights the particular nuns who were imprisoned illegally at this time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta