Petra BOLEHOVSKÁ

Bakalářská práce

Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu

Vacuum breast biopsy with mammotome
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem se zaměřila na onemocnění, která mohou postihnout prsní žlázu a jejich diagnostiku. Dále je popsána anatomie a typologie prsní žlázy. V praktické části předkládám kazuistiky pacientek, které podstoupily toto vyšetření, a snažím se zjistit úlohu vakuové biopsie prsu při …více
Abstract:
This thesis on theme Vacuated breast biopsy with mammotome consists of practical and teoretical parts. In the teoretical part, I focused on disease that can affect mammary gland and diagnosis. Further describes anatomy of the mammary gland and typology. In the practical part, I presenting a case study of patiens who underwent this examination and I´m trying to figure out the role of vacuated breast …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jindřiška Adámková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOLEHOVSKÁ, Petra. Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent