Jana Flachsová

Master's thesis

Studie proveditelnosti otevření nového fitness centra / A Feasibility Study of Opening a Fitness Center

Anotácia:
Diplomová práce se věnuje vypracování projektu studie proveditelnosti otevření nového fitness centra. Zhodnocuje předkládaný projekt a posuzuje jeho realizovatelnost. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy, které mu pomohou lépe pochopit management řízení a studii proveditelnosti jako takovou. K tomu používá data a informace získané z dokumentů a textů odborné literatury.Praktická část …viac
Abstract:
The diploma thesis is based on research aimed at the preparation of a feasibility study for opening a new fitness center. It evaluates the presented project and its feasibility.The first part titled "Teoretická část" deals with the topics of the basic concepts of project management, feasibility studies, and introduces related terms. It uses data and information obtained from documents and texts from …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/b4lynk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme / odbor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku