Alena VÁCLAVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Biologická čistíra odpadních vod ve Vřesové

Biological treatment plant in the factory of Vresova
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obecným popisem technologií biologických čistíren vod a následně specifickou technologií biologické čistírny odpadních vod ve Vřesové. Dodržování limitů pro vypouštění průmyslových odpadních vod do vod povrchových podle zákona 254/2001Sb. o vodách a navazujících legislativních opatření, jako jsou např. Nařízení vlády 61/2003 Sb., nebo Integrované povolení, vydané pro Sokolovskou …více
Abstract:
Bachelor work dealer with common description of biological waste water treatment plants and then with specific biological waste water treatment plant in Vřesová. Meeting the limits for drainage of industrial waste waters into surface waters according to the law 254/2001Sb. About waters and coherent legislature provisions as, e.g. government 61/2003Sb or Integrated permission, issued for Sokolovská …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVÍKOVÁ, Alena. Biologická čistíra odpadních vod ve Vřesové. Most, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí