Bc. Marie Lepešková

Bachelor's thesis

Exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.

Executory Proceedings According to Law Nr. 120/2001
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých činností v exekučním řízení. Práce je rozdělena do čtyř částí, v první části se věnuje základním právním pojmům v exekučním řízení. Druhá část se zabývá vývojem zákona o soudních exekutorech, jejich působením, činností exekutora a následnou novelou zákona. Třetí část je zaměřena na vybrané způsoby exekuce dle exekučního řádu, postupu při výkonu rozhodnutí …viac
Abstract:
This bachelor thesis describes the various activities in the execution proceedings. The thesis is divided into four parts, the first part deals with basic concepts in Execution. The second part deals with the development of the Law Enforcement Agents, their effects, the activities of the executor and the subsequent amendment of the Act. The third part focuses on selected methods of execution by an …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Hájek
  • Oponent: Mgr. Jan Pekáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS