Bc. et Bc. Marie Uttendorfská

Bakalářská práce

Hodnotová orientace žáků nižšího stupně gymnázia

The value orientation of the lower level of secondary school pupils
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Hodnotová orientace žáků nižšího stupně gymnázia“ je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část ve svém úvodu definuje obecné pojmy jako výchova, hodnoty, socializace apod. Následně se práce zabývá klíčovými prostředími výchovy, kterými jsou rodina a škola. Text také pojednává o soudobých teoriích vzdělávání a problematice hodnot ve Školním vzdělávacím programu …více
Abstract:
Bachelor thesis „The value orientation of the lower level of secondary school pupils“ is divided into theoretical and empirical part. In introduction of the theoretical part are defined general terms, like upbringing, values, socialization, etc. Next part of the thesis are core upbringing´s enviroments, that are the family and the school. The thesis also deals with modern theories and issues of values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy