Veronika KALOCSAIOVÁ

Bachelor's thesis

Úkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanými

Task centred approach to work with unemployed
Abstract:
Tématem bakalářské práce je využití úkolově orientovaného přístupu při práci s nezaměstnanými. Cílem je popsat úkolově orientovaný přístup, nastínit problematiku nezaměstnanosti a sociální práce s nezaměstnanými klienty. Práci jsem zpracovávala pomocí rešerše dostupné literatury a adekvátních internetových zdrojů. Výsledkem je souhrnný popis využití úkolově orientovaného přístupu při práci s nezaměstnanými …more
Abstract:
Topic of the bachelor thesis is the use of task centred approach to work with unemployed. Object is to describe task centred approach, outline the prolem of unemployment and social work with unemployed clients. I worked the task with research of available literature and adequate internet resources. The result is summary description of the use of task centred approach to work with unemployed.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013
Accessible from:: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALOCSAIOVÁ, Veronika. Úkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanými. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií