Alena VAŇHAROVÁ

Diplomová práce

Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby

Task-centered Approach in Practice - Focus on accommodation social services
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využívání úkolově orientovaného přístupu v praxi, a to konkrétně v pobytových sociálních službách. Teoretická část diplomové práce se věnuje teorii úkolově orientovaného přístupu, charakteristice pobytových sociálních služeb a rovněž charakteristice cílových skupin, se kterými se pracovníci v pobytových sociálních službách setkávají nejčastěji. Cílem výzkumné části této …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on a task-centred approach in residential care and its application in practice. The theoretical part of this thesis deals with the theory of a task-centred approach, characteristics of residential care, and also with characteristics of groups whom residential care workers work the most with. The aim of the research part is to find out if residence care workers use the task …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇHAROVÁ, Alena. Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií