Bc. Markéta URBANOVÁ

Diplomová práce

Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na ambulantní sociální služby

Task-Centered Approach in practice- Orientation to outpatient social services
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úkolově orientovaným přístupem s orientací na ambulantní sociální služby. Teoretická část diplomové práce se soustředí na charakteristiku a historický vývoj úkolově orientovaného přístupu. V další kapitole se budu věnovat fázím přístupu a využitím úkolově orientovaného přístupu v ambulantních sociálních službách. V empirické části se pokusím zjistit, zda sociální pracovníci …více
Abstract:
This thesis deals with Task-Centered Approach oriented to outpatient social services. The theoretical part of this thesis is focused on the characteristics and historical development of Task-Centered Approach. In the next chapter I will deal with the phases of this approach and useing of Task-Centered Approach in outpatient social services. In the empirical part I will try to find out if social workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014
Zveřejnit od: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Nedomová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANOVÁ, Markéta. Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na ambulantní sociální služby. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií