Mgr. Marcela Klimparová

Diplomová práce

Využití úkolově orientovaného přístupu při práci s klienty romského střediska

The Application of Task-Centered Approach When Working with the Clients of a Romani Centre
Anotace:
Tématem této práce je využití úkolově orientovaného přístupu při práci s klienty romského střediska. V první kapitole se věnuji základní charakteristice, jeho fázím, přednostem a limitům. Druhá kapitola pojednává právě o současné aplikaci úkolově orientovaného přístupu v romském středisku. Zde představuji terénní sociální práci jako jednu z metod sociální práce zaměřené na pomoc lidem nacházejícím …více
Abstract:
The subject of this thesis is the application of task-centered approach when working with the clients of a Romani centre. In the first chapter, I go into the basic characteristics and key concepts of this approach, its phases, merits and limits. The second chapter deals with the actual present application of task-centered approach in the Romani centre. Here, I present community social work as one of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií