Tereza Polášková

Bachelor's thesis

The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements

The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the analysis of persuasive strategies, which are used in advertisements on luxury products to interest customer and motivate the customer to purchase. In theoretical part of bachelor thesis deals with term advertising, discourse analysis of the text, function of advertising, target group of customer and it also focuses on visual and verbal aspect of advertising and …more
Abstract:
Cílem této práce je analýza přesvědčovacích strategií, které jsou použity v reklamách na luxusní zboží, aby zaujaly zákazníkovu pozornost a dokázali ho přesvědčit o koupi výrobku. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na pojmy reklama, diskurzivní analýzu textu, funkce reklamy, cílová skupinu zákazníků a také se zaměřuje na visuální a verbální aspekt reklamy a řeší, jak tyto faktory dokáží …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Dita Trčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Polášková, Tereza. The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe