Tereza Polášková

Bakalářská práce

The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements

The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the analysis of persuasive strategies, which are used in advertisements on luxury products to interest customer and motivate the customer to purchase. In theoretical part of bachelor thesis deals with term advertising, discourse analysis of the text, function of advertising, target group of customer and it also focuses on visual and verbal aspect of advertising and …více
Abstract:
Cílem této práce je analýza přesvědčovacích strategií, které jsou použity v reklamách na luxusní zboží, aby zaujaly zákazníkovu pozornost a dokázali ho přesvědčit o koupi výrobku. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na pojmy reklama, diskurzivní analýzu textu, funkce reklamy, cílová skupinu zákazníků a také se zaměřuje na visuální a verbální aspekt reklamy a řeší, jak tyto faktory dokáží …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita Trčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polášková, Tereza. The Representation of Luxury Products in Printed Advertisements. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe