Bc. Tomáš Trubačík

Diplomová práce

Problematika rozvoje obnovitelných zdrojů energie na lokální úrovni

Problematics of Renewable Sources Development on a Local Level
Anotace:
Práce se zabývá rolí obnovitelných zdrojů energie v procesu řešení environmentálního problému energetiky a její transformace k nízkouhlíkovým zdrojům. Jsou představeny tři dimenze společenského přijetí důležité pro úspěšnost této transformace, kdy zvláštní pozornost je věnována přijetí na úrovni místní komunity. Skrze představení stakeholderské teorie je pak představena stakeholderská analýza jako …více
Abstract:
This thesis focuses on the role of renewable energy sources in the process of solving environmental problem of energy sector and its transition to low-carbon sources. Three dimensions of social acceptance important for this transition are presented with the special focus on the acceptance on local community level. Through the stakeholder theory the thesis presents stakeholder analysis as a tool for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií