Bc. Milan Kováčik

Bakalářská práce

Simulation-based analysis of large-scale dynamical systems

Simulation-based analysis of large-scale dynamical systems
Anotace:
Tato práce pojednává o model checkingu vlastností trajektorií dynamických systémů, zadaných jako formule lineární temporální logiky. Zavádí přístup založený na filtrování, který za pomoci bounded model checkingu snižuje výpočetní náročnost tohoto problému tím, že využívá deterministické povahy těchto systémů. Motivací je analýza experimentálních nebo simulačních dat, pocházejících z komplexních biologických …více
Abstract:
This thesis targets model checking of properties expressed as linear temporal logic formulae over a dynamical system trace. A filter-based approach is introduced that -- with the help of bounded model checking -- relaxes computational complexity of the problem by exploiting the deterministic nature of these systems. The motivation behind is analysis of experimental or simulation data considering large …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. David Šafránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sven Dražan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika