Bc. Janika Brázdová

Bachelor's thesis

The theme of violence in The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West by Martin McDonagh

The theme of violence in The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West by Martin McDonagh
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma násilí ve dvou vybraných hrách irského dramatika Martina McDonagha. Jedná se o Krásku z Leenane a Osiřelý západ, které spolu s Lebkou z Connemary tvoří trilogii. Práce se zabývá dvěma formami domácího násilí a to fyzickým a psychologickým. Konkrétně násilím mezi matkou a dcerou a mezi dvěma bratry. V úvodu je představena osoba Martina McDonagha, jeho dílo a …more
Abstract:
The bachelor thesis explores the theme of violence in plays by Irish playwright Martin McDonagh. It focuses on two selected plays The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West both of which together with A Skull in Connemara create The Leenane Trilogy. The thesis focuses on two forms of violence that is physical and psychological abuse within a family. More specifically, violence between mother …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta