Bc. Janika Brázdová

Bakalářská práce

The theme of violence in The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West by Martin McDonagh

The theme of violence in The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West by Martin McDonagh
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma násilí ve dvou vybraných hrách irského dramatika Martina McDonagha. Jedná se o Krásku z Leenane a Osiřelý západ, které spolu s Lebkou z Connemary tvoří trilogii. Práce se zabývá dvěma formami domácího násilí a to fyzickým a psychologickým. Konkrétně násilím mezi matkou a dcerou a mezi dvěma bratry. V úvodu je představena osoba Martina McDonagha, jeho dílo a …více
Abstract:
The bachelor thesis explores the theme of violence in plays by Irish playwright Martin McDonagh. It focuses on two selected plays The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West both of which together with A Skull in Connemara create The Leenane Trilogy. The thesis focuses on two forms of violence that is physical and psychological abuse within a family. More specifically, violence between mother …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta