Bc. Anna Šíblová

Master's thesis

Hudební výchova na 2. stupni ZŠ

Problems with Teaching Music in the Secondary School
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na předmět hudební výchova vyučovaný na 2. stupni základních škol, na odhalení problémů, které se s vyučováním tohoto předmětu hojně vyskytují, a předkládá praktické náměty pro atraktivnější výuku.
Abstract:
The thesis focuses on music education lessons taught at the second degree of primary schools and the detection of problems that frequently occur in connection with this subject. Also it presents some ideas for a lesson (how to make it more interesting).
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta