Bc. et Bc. Barbora Krejsová

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu z oblasti lesnictví

Linguistic and translatological analysis of a specialized text from a field of forestry.
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové je vytvořit adekvátní a ekvivalentní překlad odborného textu zaměřeného na lesnictví a následně ho analyzovat. Teoretická část se věnuje popisu odborného stylu, specifikům překladu odborných textů a historii i současné situaci ruského a českého lesnictví. V rámci překladu byla excerpována odborná terminologie, která byla dále podrobena lingvistické analýze, a to z několika …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the adequate and equivalent translation of a specialised text from a field of forestry, its translatological analysis and the linguistic analysis of forestry terminology. The aim of the theoretical part of this thesis is to describe the characteristics of specialised texts and a process of their translation. Moreover, history and actual data about forestry in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta