Bc. Veronika KŘENEK TOŠOVSKÁ

Master's thesis

Realizace prevence rizikového chování ve školním prostředí z pohledu školních metodiků prevence.

Implementation of prevention of risky behavior in school environment from the point of view of school methodologist
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vybrané rizikové chování a primární prevenci druhého stupně základních škol. V teoretické části, jsem se pokusila definovat veškerá témata týkající se rizikového chování. Věnuji se změnám, které jsou zapříčiněny adolescencí. Vztahy s rodinou a vrstevníky. Dále se nejvíce věnuji tématům agrese, šikany a kyberšikany, které vyšli v předvýzkumu jako nejvíce frekventované …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on selected risky behavior and primary prevention of upper primary school. In the theoretical part, I tried to define all topics related to risky behavior. I deal with changes that are caused by adolescence. Relationships with family and peers. In addition I focus mostly on the topics of aggression, bullying and cyberbullying, which came out in the pre-research as the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘENEK TOŠOVSKÁ, Veronika. Realizace prevence rizikového chování ve školním prostředí z pohledu školních metodiků prevence.. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses bcxnj1 bcxnj1/2
19/6/2019
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.