Jan Jeřábek

Master's thesis

Postavení krajské úrovně územní samosprávy a její úkoly v rozvoji kraje.

The status of regions in local governance system and its authority in the regional development
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Pardubického kraje a zhodnocením vybraného projektu regionální rozvoje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je vymezen vývoj a současné postavení územní samosprávy v České republice. Dále je definována regionální politika s důrazem na postavení a vliv kraje při rozvoji svého regionu. Tato část práce také teoreticky vymezuje financování …more
Abstract:
This thesis deals with an analysis of the economic performance of the Pardubice region and with an evaluation of a selected regional development project. It is divided into two parts. Firstly, the historical development and the current status of local governance in the Czech Republic are defined in the theoretical part. Further, the definition of regional policy with the emphasis on the role of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Jitka Peková
  • Reader: Miloš Matula

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47025