Bc. Petr Bil

Bachelor's thesis

Pracovní spokojenost agenturních zaměstnanců na pomocných a nekvalifikovaných pozicích

Work satisfaction of personal agency employees working as blue-collar workers
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti agenturních zaměstnanců, kteří pracují na nekvalifikovaných a pomocných pracovních pozicích. V teoretické části je definována a popsána pracovní spokojenost, čím je tvořena a jak ji můžeme ovlivňovat, jaké jsou teorie spokojenosti a jak s pracovní spokojenosti můžeme pracovat. Dále se práce věnuje vztahu motivace a spokojenosti a je v ní popsána …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with work satisfaction of job agency employees working as blue-collar workers. This thesis is separated into two parts. First one, teoretical deals with description of work satisfaction, what is part of it and how it can be worked with. Next topic that is included is theory of motivation, relation between motivation and work satisfaction. Important chapter is dealing with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková
  • Reader: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta