Ivo Svejkovský

Disertační práce

Corporate Identity Akademie věd ČR

Corporate identity of the Academy of Sciences of the CR
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou corporate identity Akademie věd ČR (AV ČR). Prostřednictvím sekundárních a primárních kvalitativních a kvantitativních výzkumů je analyzována corporate identity AV ČR v interním i externím prostředí instituce, v evropském prostoru obecně a také v komparaci s Velkou Británií. Hlavním cílem disertační práce je návrh modelu corporate identity Akademie věd České …více
Abstract:
The dissertation deals with the issue of the corporate identity of the Academy of Sciences of the CR (ASCR). Through secondary and primary qualitative and quantitative research projects, the corporate identity of the ASCR is analysed in the internal and external milieus of the institution, in the European Area generally and also in comparison with Great Britain. The main aim of the dissertation is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: Jana Boučková
  • Oponent: Gustav Tomek, Helena Horáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34241

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management