Theses 

Farmářské trhy a dotace v českém a francouzském prostředí (přínosy pro individuální producenty) – Bc. Barbora Literová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Literová

Diplomová práce

Farmářské trhy a dotace v českém a francouzském prostředí (přínosy pro individuální producenty)

The Farm Markets and Donations in the Czech Republic and France (benefits to the individual producers)

Anotace: Předmětem diplomové práce „Farmářské trhy a dotace v českém a francouzském prostředí (přínosy pro individuální producenty)“ je analýzou a následným popisem toho, jak si stojí národní zemědělství České republiky a Francie, jak se vývijela Společná zemědělská politika EU a jaká je pozice daných států. Další kapitoly práce jsou věnovány farmářským trhům obecně, farmářským trhům v Čechách a ve Francii a jejich vliv na prvovýrobce. V závěru práce pak autorka porovná a zhodnotí přínosy farmářských trhů a dotací pro individuální producenty.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “The Farm Markets and Donations in the Czech republic and France (benefits to the individual producers)” is the analysis and the description of agriculture in the Czech Republic and France, what was the development of Commun agricultural policy and what the position of chosen states is. Next chapters deal with farm markets in general, an institution of farm markets in the Czech Republic and in France and their impact on the individual producers. At the end of this thesis the author compares and evaluates the benefits of farm markets and donations to the individual producers.

Klíčová slova: Česká republika, Francie, farmářský trh, prvovýrobce, dotace, Společná zemědělská politika, Czech Republic, France, farm markets, producer, donations, Commun agricultural policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz