Bc. Barbora Literová

Diplomová práce

Farmářské trhy a dotace v českém a francouzském prostředí (přínosy pro individuální producenty)

The Farm Markets and Donations in the Czech Republic and France (benefits to the individual producers)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Farmářské trhy a dotace v českém a francouzském prostředí (přínosy pro individuální producenty)“ je analýzou a následným popisem toho, jak si stojí národní zemědělství České republiky a Francie, jak se vývijela Společná zemědělská politika EU a jaká je pozice daných států. Další kapitoly práce jsou věnovány farmářským trhům obecně, farmářským trhům v Čechách a ve Francii …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Farm Markets and Donations in the Czech republic and France (benefits to the individual producers)” is the analysis and the description of agriculture in the Czech Republic and France, what was the development of Commun agricultural policy and what the position of chosen states is. Next chapters deal with farm markets in general, an institution of farm markets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta