Tadeáš Zahumenský

Diplomová práce

Uživatelské testování internetových stránek florbalového klubu

User Testing of Website for Floorball Club
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na uživatelské testování oficiálních internetových stránek florbalového klubu Torpedo Pegres Havířov. Cílem práce je zhodnocení současného stavu webu se zaměřením na použitelnost webu. K dosažení stanovených cílů je využito metod uživatelského testování webu. Úvodní část práce je věnována kompilaci teoretických poznatků z oblasti internetového marketingu, se zaměřením …více
Abstract:
This thesis is focused on user testing official website floorball club Torpedo Pegres Havirov. To achieve the set objectives are used methods of user testing website. The introductory part is devoted to a compilation of theoretical knowledge in the sphere of internet marketing, focusing on the usability of the site. Followed characteristics environment floorball club, describing the elements of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Martina Hoďáková
  • Oponent: Zuzana Némethová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava