Bc. Jitka Prudičová, DiS.

Master's thesis

Psychologické metody výběru zaměstnanců

Psychological Methods of Personnel Selection
Abstract:
Výběr pracovníků je jedním z hlavních úkolů personálního oddělení každé organizace. Je jednou ze složek managementu a musí brát v úvahu nejenom odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilitu. Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem psychologických metod, které mohou v praxi využít organizace při výběru pracovníků na nabízené pracovní místo. Použití konkrétní …more
Abstract:
A personnel selection is one of the key tasks of the personnel department in each company. As it belongs to the management sections not only skilled but also personnel characteristic of an applicant, his potential and flexibility has to taken into account. The submitted thesis occupies with the description of the psychological methods which can be used by various organizations during the personnel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
  • Reader: Ing. PhDr. Viktor Červený

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS