Bc. Jitka Prudičová, DiS.

Master's thesis

Psychologické metody výběru zaměstnanců

Psychological Methods of Personnel Selection
Anotácia:
Výběr pracovníků je jedním z hlavních úkolů personálního oddělení každé organizace. Je jednou ze složek managementu a musí brát v úvahu nejenom odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazeče, jeho potenciál a flexibilitu. Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem psychologických metod, které mohou v praxi využít organizace při výběru pracovníků na nabízené pracovní místo. Použití konkrétní …viac
Abstract:
A personnel selection is one of the key tasks of the personnel department in each company. As it belongs to the management sections not only skilled but also personnel characteristic of an applicant, his potential and flexibility has to taken into account. The submitted thesis occupies with the description of the psychological methods which can be used by various organizations during the personnel …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedúci: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. PhDr. Viktor Červený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS