Ján Gaľa

Bachelor's thesis

Bezpečnost strojních zařízení

The Safety of Machinery and Equipment
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zabezpečením strojních zařízení v průmyslové výrobě. Úvodní část obsahuje legislativní požadavky na zabezpečení a definování technických požadavků na bezpečnost strojních zařízení. V další části bakalářské práce je analyzován postup posouzení shody a je také pojednáno o současných bezpečnostních prvcích. Vý-stupem práce je vlastní návrh zabezpečení výrobního zařízení na modelovém …more
Abstract:
Bachelor's thesis contain safety of machinery in industrial production. The introductory part contains legislative requirements for securing and defining technical requirements for the safety of machinery. In the next part of the bachelor thesis, the conformity assessment procedure is analyzed and the current security elements are also discussed. The output of the thesis is the own design of the security …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Gaľa, Ján. Bezpečnost strojních zařízení. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe