Ján Gaľa

Bachelor's thesis

Bezpečnost strojních zařízení

The Safety of Machinery and Equipment
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zabezpečením strojních zařízení v průmyslové výrobě. Úvodní část obsahuje legislativní požadavky na zabezpečení a definování technických požadavků na bezpečnost strojních zařízení. V další části bakalářské práce je analyzován postup posouzení shody a je také pojednáno o současných bezpečnostních prvcích. Vý-stupem práce je vlastní návrh zabezpečení výrobního zařízení na modelovém …viac
Abstract:
Bachelor's thesis contain safety of machinery in industrial production. The introductory part contains legislative requirements for securing and defining technical requirements for the safety of machinery. In the next part of the bachelor thesis, the conformity assessment procedure is analyzed and the current security elements are also discussed. The output of the thesis is the own design of the security …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gaľa, Ján. Bezpečnost strojních zařízení. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe