Monika Černáková

Diplomová práce

Integration of Learners with Specific Learning Difficulties into Mainstream Classes

Integration of Learners with Specific Learning Difficulties into Mainstream Classes
Abstract:
Cílem diplomové práce je představit učitele jako klíčový faktor v procesu integrace žáků se specifickými poruchami učení. Teoretická část vymezuje a charakterizuje pojmy týkající se legislativních podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení v České republice, integraci a specifické poruchy učení jako takové. Kapitola věnovaná samotnému učiteli se orientuje na jeho pozici ve vyučovacím …více
Abstract:
The aim of the thesis is to present the teacher as the key factor in the process of integration of learners with specific learning difficulties. The theoretical part deals with legislation concerning the education of learners with specific learning difficulties in the Czech Republic, integration and specific learning difficulties as such. The chapter devoted to the teacher illustrates his position …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černáková, Monika. Integration of Learners with Specific Learning Difficulties into Mainstream Classes. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická