Bc. Kateřina Novotná

Bachelor's thesis

Motivační faktory v práci sestry

Motivation factors in nurse work
Abstract:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Kateřina Novotná Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Motivační faktory v práci sestry Vedoucí práce: PhDr. Jana Toufarová Počet stran: 74 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: motivační faktory pracovní motivace sestra demotivační faktory Záměrem bakalářské práce je zmapovat motivační faktory k výkonu profese …more
Abstract:
ANNOTATION Name of the author: Kateřina Novotná Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Motivation factors in nurse work Supervisor of the work: PhDr. Jana Toufarová Number of pages: 74 Number of enclosures: 2 Year of defense: 2018 Key words: motivational factors work motivation a nurse demotivational factors The aim of the bachelor thesis is find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2018
  • Reader: Mgr. Hana Pinkavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta