Ing. Alexander Avdienko, BBA

Master's thesis

Etika a corporate governance v českých firmách

Ethics and Corporate Governance in the Czech companies
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na identifikace současného postavení konceptu Corporate Governance u organizací podnikajících v českém tržním prostředí, a to prostřednictvím zjištění míry aplikace CG v tuzemských podnicích. Sekundárním cílem je identifikace základních charakteristik a trendů u tohoto konceptu. Praktická část práce čerpá především z primárně získaných dat. V diplomové práce dojde …more
Abstract:
In my diploma thesis I focused on identification of the current status of Corporate Governance for enterprises operating in the Czech market, through measurement of CG application level in domestic companies. The second objective is to identify basic characteristics and trends of the concept. The practical part of the thesis mainly draws from primary obtained information. In this diploma thesis the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Reader: Ing. Šimon Mastný, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní