Bc. Lucie KABRLOVÁ

Master's thesis

Téma krajina {--} reflexe přírody a reflexe umění

Landscape Theme ? reflection of nature and reflection of art
Abstract:
Diplomová práce Téma Krajina ? reflexe přírody a reflexe umění nabízí informační platformu pohledů na fenomén přírody a krajiny v dějinných a současných podmínkách s důrazem na uměleckou reflexi v českém dobovém prostředí. V první kapitole autorka sleduje proměnu vztahu člověka ke světu v důsledku historického vývoje a estetického vnímání. Zaměřuje se na duchovní rozměr krajiny a odkazuje k mytickým …more
Abstract:
The thesis ?Landscape Theme ? reflection of nature and reflection of art? offers a framework of different viewpoints on the phenomena of nature and landscape under the historical and contemporaneous conditions with emphasis on artistic reflection in the Czech area. In the first chapter the author seeks the change in human relation to the world on account of historical development and esthetical perception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zbyněk Sedláček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KABRLOVÁ, Lucie. Téma krajina {--} reflexe přírody a reflexe umění. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / field:
Fine Art / Curatorship Studies