Theses 

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky" – Bc. Anastassiya Issakova

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)

Bc. Anastassiya Issakova

Bachelor's thesis

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky"

Marketing Mix of the Hotel "U Lišky"

Abstract: Cíl touto práce je analyzovat a zhodnotit 7P marketingový mix hotelu "U lišky" a navrhnout budoucí zlepšení. Autor si vybral právě toto téma, protože ji zajímá vliv marketingu na výrobku a jak to může být proměněn na něco nového a mnohem přínosnější jak pro spotřebitele a organizaci.Výzkumná metoda, která byla vybrána pro tuto práci byl rozhovor s generálním ředitelem hotelu "U Lišky" Jitkou Podpěrovou, se strukturovaným dotazníkem s cílem shromáždit potřebná data. V této práci budou zmíněny explicitní popis marketingového mixu tohoto konkrétního hotelu a také návrhy a doporučení pro budoucí zlepšení hotelu.

Abstract: The aim of the work is to analyze and evaluate the 7P's marketing mix of the hotel "U Lišky" and suggest future improvements. Author has chosen exactly this topic, because she is interested in the influence of marketing on the product and how it can be transfigured to something new and much more beneficial for both consumer and organization. The research method that has been chosen for this work was an interview with the CEO of the hotel "U Lišky" Jitka Podpěrová with a structured questionnaire in order to collect the necessary data. In this work will be mentioned an explicit description of the marketing mix of this particular hotel and also suggestions and recommendations for the future improvement of the hotel.

Keywords: analysis, distribution channels, hotel, marketing mix, ptromotional channels, research strategies

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: M.A. Donna Dvorak

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 00:40, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz