Mgr. Monika Čechová

Bakalářská práce

Strana zelených ve stranickém systému České republiky v letech 2002-2007

The Green party in the Czech party system in the years 2002-2007
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza vnitřního vývoje Strany zelených v českém stranicko-politickém systému a její programatiky zejména v letech 2002 – 2006. Dále se práce věnuje klasifikaci strany.
Abstract:
The aim of this bachelors work is to analyse the intraparty development of the Czech Green Party in the Czech party and political system and its programme particularly in the years 2002 – 2006. Afterwards the paper attends to classification of the Party.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Vráblíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií