Bc. Jana KOTÍKOVÁ

Master's thesis

Syndrom vyhoření u pracovníků multidisciplinárního týmu v paliativní péči.

Burnout syndrome in multidisciplinary team workers in palliative care.
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje problematice syndromu vyhoření multidisciplinárního týmu v paliativní péči. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části vymezuji na základě poznatků z odborné literatury pojmy paliativní a hospicová péče, jejich vývoj a legislativní vymezení, dále také multidisciplinární tým. Věnuji se problematice vzniku syndromu vyhoření a prevenci jeho …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of burnout syndrome of a multidisciplinary team in palliative care. The diploma thesis is divided into theoretical and research part. In the theoretical part, based on the knowledge from the literature, I define the concepts of palliative and hospice care, their development and legislative definition, as well as a multidisciplinary team. I deal with the issue …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2022
  • Vedúci: Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTÍKOVÁ, Jana. Syndrom vyhoření u pracovníků multidisciplinárního týmu v paliativní péči.. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií